แบบฟอร์มธุรกิจ ชนิดไม่มีคาร์บอน

 • ใบสั่งอาหาร ชนิดไม่มีคาร์บอน 2 ชั้น

  ใบสั่งอาหาร ชนิดไม่มีคาร์บอน 2 ชั้น

  30 ชุดต่อเล่ม
  ขนาด 3.75" x 5.25"
  ใช้เพื่อรับ order ในการสั่งอาหาร

  บิลเงินสด ชนิดไม่มีสำเนา 1 ชั้น No.3

  ** สินค้าใหม่ **

  60 แผ่นต่อเล่ม

  ขนาด 3.75" x 5.25"

  ใช้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเงิน หรือ เรียกเก็บเงิน

 • บิลเงินสด ชนิดไม่มีสำเนา 1 ชั้น No.2

  ** สินค้าใหม่ **

  60 แผ่นต่อเล่ม

  ขนาด 4.75" x 7"

  ใช้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเงิน หรือ เรียกเก็บเงิน

  บิลเงินสด ไม่มีคาร์บอน 2 ชั้น

  • 30 ชุดต่อเล่ม
  • มี 3 ขนาด
  • No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  • No.2 ขนาด 4.58" x 7"
  • No.3 ขนาด 4.25" x 5.75"
  • ใช้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเงิน หรือ เรียกเก็บเงิน
 • บิลเงินสด ไม่มีคาร์บอน 3 ชั้น

  • 30 ชุดต่อเล่ม
  • มี 2 ขนาด
  • No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  • No.2 ขนาด 4.58" x 7"
  • ใช้เป็นหลักฐานในการชำระค่าเงิน หรือ เรียกเก็บเงิน

  ใบส่งของ ไม่มีคาร์บอน 2 ชั้น

  • 30 ชุดต่อเล่ม
  • มี 2 ขนาด
  • No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  • No.2 ขนาด 4.58" x 7"
  • ใช้เป็นหลักฐานเมื่อมีการส่งสินค้า
 • ใบส่งของ ไม่มีคาร์บอน 3 ชั้น

  • 30 ชุดต่อเล่ม
  • มี 2 ขนาด
  • No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
  • No.2 ขนาด 4.58" x 7"
  • ใช้เป็นหลักฐานเมื่อมีการส่งสินค้า

  หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ไม่มีคาร์บอน 4 ชั้น

  • 25 ชุดต่อเล่ม
  • ขนาด 5.75" x 8.75"
  • ใช้เป็นหลักฐานในการหักที่จ่าย