** สินค้าใหม่ ** ใบเสร็จรับเงิน แบบเปิดบน ชนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

news-details

ใบเสร็จรับเงิน แบบเปิดบน ขนิดคาร์บอนในตัว 2 ชั้น

30 ชุดต่อเล่ม
มี 2 ขนาด
No.1 ขนาด 5.75" x 8.75"
No.2 ขนาด 4.75" x 7.125"

ใช้เป็นหลักฐานในการรับชำระเงิน